28.05.2022

Кирил Петков

„Конституционният съд (КС) може да изиска от съответната държава официално тълкуване откога едно лице е или не...