27.05.2022

България

”Мобилизацията за постигане на обща цел или простата солидарност в бедствие се преживява като унижение за индивидуалния...