29.02.2024

Сиела

На закрито заседание днес Административният съд София-град е разпоредил да бъде прекратено безусловно действието на ЦИК, с...