22.02.2024

празни поделения

Министерският съвет одобри „Оценка на изпълнението на Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на...