03.10.2022

Мая Манолова

Председателката на ИБГНИ очаква президентът максимално да забави втория мандат „Още утре или от началото на следващата...