11.12.2023

Иван Гарелов

Времето на площадните герои е дотук. Нямам предвид просто протестиращите, а въобще на идеолозите, на партийците, тези,...