04.12.2023

армия

Министерският съвет одобри „Оценка на изпълнението на Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на...