27.05.2022

Новини

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие вътрешните правила за предсрочно освобождаване на главния прокурор и председателите...
Последните дни се чуха много неверни твърдения относно проверките на АДФИ. Днес искам да изложа хронологията пред...