03.10.2023

България

Въвеждане на ясна, бърза и ефективна процедура по получаване на стартъп виза предвижда внесен в парламентарното деловодство...