19.05.2024

Горещо

Австрия открехна вратата за пускане на България и Румъния и в сухопътен Шенген чрез изяви на настоящия вътрешен...
Според данните до момента те са разследвани за представяне на неверни сведения с цел да получат повече...