19.05.2024

Сигнализирай!

Попълвайки тази форма, Вие можете да отправяте въпроси и мнения към нас, също така да подавате сигнали за нередности и проблеми, свързани с:
 • Проблеми с монополисти;
 • Некоректни интернет доставчици, кабелни и мобилни оператори и други доставчици на комунални услуги;
 • Взаимоотношения с банки и застрахователни дружества, консултации по проблеми, свързани с банкови и други кредити;
 • Пътнотранспортни произшествия и проблеми с градския и междуградски транспорт;
 • Трудово-правни спорове и трудови злополуки;
 • Проблеми с НЗОК и увреждане при оказване на медицинска помощ;
 • Имотни измами;
 • Попълване на документи, изисквани от администрацията, и консултации по европроекти;
 • Обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините. Това са случаите, при които са причинени вреди на гражданите от органите на дознанието, следствието, прокуратурата и съда при незаконно:
  1. Задържане под стража, включително и като мярка за неотклонение, когато то е отменено поради липса на законно основание;
  2. Обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние не е престъпление, или поради това, че наказателното производство е образувано, след като наказателното преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано;
  3. Осъждане на наказание по Наказателния кодекс или налагане на административно наказание, когато лицето бъде оправдано или административното наказание отменено;
  4. Прилагане от съда на задължително настаняване и лечение или принудителни медицински мерки, когато те бъдат отменени поради липса на законно основание;
  5. Прилагане от съда на административна мярка, когато решението му бъде отменено като незаконосъобразно;
  6. Изпълнение на наложено наказание над определения срок или размер;
  7. Използване на специални разузнавателни средства;
  8. Насилие срещу личността, вкл. и щети.
 • Защита срещу колекторски фирми;
 • Консултации по семейно-правни проблеми, пътуване на деца в чужбина и домашно насилие;
 • Консултации по проблеми свързани с нарушения по Закона за защита от дискриминация и Закона за защита на личните данни;
 • Проблеми свързани със защита правата на лица с увреждания.

Сигнализирай

[contact-form-7 id=“457″ title=“Сигнализирай“]